Uprawnienia na wózki widłowe

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe czołowe?

Handel, a co za tym idzie i transport to najbardziej dochodowe dziedziny wszystkich gospodarek światowych. W segmencie tym mieści się oczywiście każdy rodzaj transportu towarów, ale także ich załadunek, rozładunek oraz magazynowanie. Wielkopowierzchniowe magazyny są najbardziej ekonomiczne pod ostatnim względem, a ich obsługa może się odbywać wyłącznie za pomocą odpowiednio dostosowanych maszyn i urządzeń, m.in. suwnic i wózków widłowych. Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe czołowe?

Uprawnienia na wózek widłowy czołowy – czy warto?

Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych zawsze jest warte zachodu, a szczególnie w odniesieniu do zawodów poszukiwanych. Zdobyte uprawnienia na wózki widłowe dają zaś duże szanse na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia. Ponadto operatorzy wózków widłowych są dobrze opłacani, a chociaż praca nie należy do nadzwyczajnie prostych i łatwych, to dla lubiących kierowanie pojazdami może przynosić sporo satysfakcji. Dobrze wykonujący swoją pracę operatory są cenieni przez pracodawców i stosunkowo rzadko tracą zatrudnienie. Warto zdobyć uprawniania na wózki widłowe czołowe, ale również na wózki wysokiego składowania. Co więcej, raz zdobyte uprawnienia na wózki widłowe mają ważność bezterminową.

Operatorzy wózków widłowych poszukiwani są przez właścicieli magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, a także w podobnych sektorach rekrutowani są do pracy za granicą. Uprawnienia na wózek widłowy może uzyskać praktycznie każda osoba czynna zawodowo oraz bezrobotna, o ile nie występują u niej przeciwwskazania medyczne.

Uprawniania na wózek widłowy czołowy – jak uzyskać?

Do uzyskania uprawnień na wózek widłowy nie trzeba mieć doświadczenia kierowcy. Warunkami podstawowymi jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, ukończenie 18. roku życia oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do bycia operatorem wózka widłowego. Następnie trzeba zdać egzamin, ale do takiego egzaminu warto przygotować się należycie, czyli odbyć kurs na operatora wózków widłowych.

Kursy na wózki widłowe obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Podczas zajęć teoretycznych przyszli operatorzy nabywają wiedzę na temat budowy, zasad działania oraz przepisów BHP obowiązujących na danym stanowisku pracy. Natomiast zajęcia praktyczne to oczywiście nauka prowadzenia wózka widłowego oraz obsługi newralgicznej jego części, czyli podnośnika (wideł).

Po odbyciu kursu należy zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, który podobnie do egzaminu na prawo jazdy również składa się z dwóch części, czyli egzaminu z teorii oraz praktycznego. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się uprawnienia operatora wózków widłowych w zależności od zdawanej kategorii. Takich kategorii istnieje trzy, od najwęższej III WJO, poprzez węższą II WJO po nadrzędną I WJO.

Leave a Reply