Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny krok po kroku

Kredyt hipoteczny to nadal podstawowy sposób na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Niestety jednak, formalności związane z jego uzyskaniem potrafią przytłoczyć. Dziś omówimy więc kilka podstawowych kroków, jakie należy wykonać, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego i przyspieszyć cały proces. Wyjaśnimy też, dlaczego niezbędna może okazać się pomoc, którą oferuje doradca kredytowy Bydgoszcz.

Zbadanie zdolności kredytowej i wybór odpowiedniej lokalizacji

Pierwszym i podstawowym krokiem jest ustalenie naszej zdolności kredytowej – oczywiście, im jest ona lepsza, tym wyższe szanse mamy na uzyskanie kredytu. Na zdolność kredytową wpływ mają wcześniejsze, niespłacone zobowiązania, ale też zadłużenia wynikające choćby z niezapłaconych rachunków za prąd, czy też gaz. Warto w tym celu skorzystać z raportów generowanych przez różne bazy dłużników, np. BIK. Konieczne będzie również posiadanie odpowiednio wysokich dochodów. Naszą pozycję w “oczach” banku wzmocni też odpowiednio duża kwota deklarowanego wkładu własnego.

Gdy poznamy naszą zdolność kredytową, będziemy mogli bardziej realistycznie podejść do tematu wyboru domu. Oczywiście, w pierwszej kolejności powinniśmy rozważyć, czy mieszkanie zapewni podstawowe potrzeby naszej rodzinie – w tym np. Nieduża odległość do szkoły, przychodni medycznej, czy miejsca zatrudnienia. Ważnym aspektem jest też dostępność komunikacji publicznej.

Porównanie dostępnych ofert

Doradca kredytowy Bydgoszcz to osoba, która doskonale zna aktualne oferty kredytów bankowych, a orientuje się we wszystkich “drobnych druczkach” i nie zawsze jawnie zadeklarowanych  kosztach kredytu, jakie przewidują banki. Pomoże on więc dobrać ofertę najbardziej odpowiadającą naszym wymaganiom, a także cechującą się najkorzystniejszymi warunkami, 

Wybierając ofertę, należy bowiem zwrócić uwagę nie tylko na podstawowe dane deklarowane przez dany bank, ale zagłębić się w szczegółowych warunkach umowy. Należy też ustalić, który system spłaty (raty równe lub malejące) bardziej odpowiada naszym wymaganiom. Temu właśnie posłuży konsultacja z profesjonalnym doradcą kredytowym. 

Skompletowanie dokumentów

Aby uzyskać kredyt hipoteczny, musimy przedstawić instytucji finansowej szereg dokumentów potwierdzających nasza aktualną sytuację. Oprócz tych podstawowych, jak dowód osobisty, konieczne będzie także przedstawienie – między innymi – wyciągu bankowego (z ostatnich 6 lub 12 miesięcy), zaświadczenia o zarobkach, deklaracji PIT-37, czy też dokumenty dotyczące innych zobowiązań. Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, bank wymagać może potwierdzenia nadania numerów REGON i NIP. Oczywiście, to tylko niektóre z dokumentów, jakich zażądać może bank.

Równie ważne jest poprawne wypełnienie wniosku kredytowego. W przypadku, gdy będzie zawierał on błędy, zobowiązani będziemy do ich poprawienia, co niepotrzebnie przedłuży proces. Doradca kredytowy Bydgoszcz pomoże skompletować niezbędne dokumenty i poprawnie wypełnić wniosek. 

Analiza projektu umowy kredytowej

Bardzo ważne jest, by, nawet gdy bank wyda pozytywną decyzję kredytową, przed ostatecznym podpisaniem umowy i wypłatą środków dokładnie przeanalizować jej zapisy, aby upewnić się, czy dany kredyt rzeczywiście spełnia nasze wymagania. W razie jakichkolwiek wątpliwości ekspertem, do którego należy się zwrócić, po raz kolejny jest doradca kredytowy Bydgoszcz. W umowie zapisane są między innymi zasady spłaty zobowiązania, określenie, kto otrzyma środki z kredytu hipotecznego, czy też informacje o wszelkich opłatach. Konsultacja z ekspertem pomoże nam uniknąć sytuacji, w której nieświadomie podpiszemy ewidentnie bardzo niekorzystną z naszego punktu widzenia umowę

Podpisanie umowy i pozostałe formalności

W sytuacji, gdy przeanalizowaliśmy warunki umowy i uznaliśmy, że odpowiadają nam one, nie pozostaje nic innego, jak tylko udać się do placówki banku w celu podpisania umowy. Pamiętajmy jednak, że na tym niezbędne formalności się nie kończą, nawet po wypłacie środków. Konieczne jest bowiem ubezpieczenie mieszkania, ustanowienie hipoteki na rzecz banku. Złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej w urzędzie miasta, a także założenie księgi wieczystej.

Leave a Reply