Dom z pieniędzmi

Ceny nieruchomości w 2022 – czy będą rosły?

Według analityków ekonomicznych wzrost cen mieszkań i nieruchomości Bydgoszcz w 2022 roku nieco zwolni. Jednocześnie spaść ma popyt na nieruchomości, który powodowany jest podwyżką stóp procentowych. Co za tym idzie, wzrastają koszty kredytów hipotecznych, natomiast ich dostępność jest jeszcze mniejsza. Sytuacja na rynku nieruchomości w 2022 roku regulowana będzie przez kilka najważniejszych czynników.

Kluczowe czynniki wpływające na ceny nieruchomości 2022

Przede wszystkim ceny nieruchomości w 2022 roku regulować będzie obniżony popyt. To właśnie niższy popyt skutecznie obniża ceny mieszkań i domów. Co więcej, zgodnie z prognozami spaść ma również podaż nowych mieszkań. Wynika to między innymi z kwestii wojny na Ukrainie, która wpływa nie tylko na rynek popytu, lecz również podaży. Wojna na Ukrainie, wysokie stopy procentowe, wahania popytu i podaży sprawiają, że prognozy dla rynku nieruchomości obarczone dużą niepewnością i mogą wiązać się z błędem statystycznym.

Rynek nieruchomości przed wojną na Ukrainie

Zgodnie z danymi statystycznymi ostatni kwartał roku 2021 obfitował we wzrost cen mieszkań w szczególności na rynkach dużych miast Polski. Co więcej, wzrost bardzo długo utrzymywał się na dwucyfrowym poziomie. W ujęciu rocznym wynosił on około 12%. Wraz z sierpniem 2021 zaczęły dynamicznie wzrastać stawki najmu i to we wszystkich miastach Polski. Dodatkowo wzrastały również stopy procentowe. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku o ponad 1/3 wzrosła ilość oraz wartość nowo udzielonych kredytów na mieszkania. Dodatkowo w 2021 odnotowano najwyższą wartość kredytów hipotecznych sprzedanych w Polsce.

Rynek nieruchomości w 2022 roku

Aktualne nastroje konsumentów, a także zaostrzanie w ramach polityki kredytowej są głównymi przyczynami zmiany trendu w zakresie kredytów hipotecznych. Na początku roku 2022 znacznie mniej Polaków ubiegało się o kredyty hipoteczne, aniżeli było to jeszcze przed rokiem. Zmalała także wartość kredytów. Wynika to przede wszystkim z dużej niestabilności rynków, która powodowana jest między innymi trwającymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy. Nie bez znaczenia są również bardzo wysokie ceny paliw, a także materiałów budowlanych.

Wysokie koszty na rynkach nieruchomości

Zgodnie ze statystykami w 2022 roku mamy do czynienia z ograniczeniami pozarządowymi na rynku nieruchomości. Ważne okazuje się również kwestia kosztów budowy nieruchomości oraz dostępności gruntów. Zaznaczyć również, że ceny gruntów bardzo silnie wzrosły. Wzrostem oznacza się nawet na poziomie 15%. Mamy również do czynienia z zaburzeniami na rynkach surowców, które wykorzystuje się w budownictwie. Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała także szerokie problemy z siłą roboczą. Z dużym prawdopodobieństwem wzmocni to tendencję wzrostową na rynkach nieruchomości. Zgodnie ze scenariuszem bazowym wzrosną ceny mieszkań w 2022 roku o co najmniej 3%. Jest to za ten wzrost znacznie poniżej prognozowanego poziomu inflacji. Nie należy jednak wykluczać możliwości jeszcze bardziej dynamicznego wzrostu ceny na rynku nieruchomości.

Leave a Reply